• زمانی که سطح انرژی باتری کم باشد، صفحه ممکن است فلش بزند

  راه حل: زمانی از تبلت استفاده کنید که تبلت کاملا شارژ باشد یا آن را ریست نمایید

 • The system may crash or important files are deleted

  Solution : flash the image again

   

 • It may be not compatible with SDHC with 80M/s

  Solution : change a general SD card

 • It may be that you reset the tablet or the antivirus software deletes the drivers. It is recommended please do not install antivirus sorfware.

  Solution: install the drivers again